Hoang Ha生平经历三围身高完整版

Hoang Ha个人资料

 • 别 名:Họ Hoàng Tên Hà
 • 诞 辰:1996-01-04
 • 星 座:魔羯座
 • 个 头:165
 • 重 量:54 KG
 • 出 生:越南 潘切市
 • 工 作:健身模特
 • 爱 好:健身
 • Hoang Ha简介

  Hoang Ha,本名Họ Hoàng Tên Hà,越南健身模特,来自潘切市,现居胡志明市,平时酷爱健身,IG粉丝已经接近40万。

  Hoang Ha写真图片

  Hoang Ha生平经历三围身高完整版